Aktuality

 Ukraine

 


Od září 2023 probíhají kurzy na nové adrese v budově Ústavu informatiky AV ČR u stanice metra Ládví, Pod Vodárenskou věží 2, Praha 8.

 

V jakém anglickém kurzu pokračovat? (rozcestník)

 

Přihlášky:                                           

Dodatečné přihlášení do kurzů jarního semestru končí dnem 3. 3. 2024.


Důležitá data:

Konec prvního (podzimního) semestru:                                              2. 2. 2024

Začátek druhého (jarního) semestru:                                             12. 2. 2024                                           

Začátek druhého semestru Centra akademického psaní (Writing for Publication, Presentation Performance, Writing Group, Hands-on Stylistics for Academic Writers, Grammar and style in academic writing):                          26. 2. 2024                                  


 

Úřední hodiny:

po - čt: 9 - 14 hod.

 

Na vaše dotazy rádi odpovíme na emailu: kurzy@langdpt.cas.cz, nebo na tel.: 736 249 295

 

Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se sídlem Hybernská 8/1000, Praha 1, se zabývá především výukou cizích jazyků, tj. angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, češtiny pro cizince, italštiny a ruštiny. Našimi studenty jsou zejména pracovníci Akademie věd ČR, postgraduální studenti, studenti vysokých škol a rovněž zájemci z řad veřejnosti. Vedle tradiční prezenční výuky zaměřené na obecné i speciální jazykové znalosti nabízíme také kurzy typu blended learning, které kombinují prezenční výuku s individuálními aktivitami na internetu a nevyžadují pravidelnou docházku. Kurzy mají podporu internetové platformy, jež umožňuje efektivnější učení a přístup k doplňkovým materiálům. Učitelé vkládají do kurzů na platformě různé studijní materiály, např. videa, poslechová cvičení, odkazy na webové stránky a zadávají interaktivní úkoly.


V rámci prezenční výuky pořádáme oblíbené přípravné kurzy k mezinárodně uznávaným zkouškám PET, FCE, CAE, CPE a TOEFL iBT a kurzy zaměřené na speciální dovednosti a znalosti. Dále nabízíme kurzy obecné angličtiny, němčiny, francouzštiny a češtiny pro cizince a zájmovou výuku španělštiny, italštiny a ruštiny. Výuka je organizována po semestrech v kurzech, které se konají 1x či 2x týdně po 90 minutách. Vysoce kvalitní výuku v kurzech zajišťují profesionální učitelé jazyků s dlouholetou praxí. Všichni jsou absolventy univerzit s pedagogickým zaměřením a mají bohaté zkušenosti s výukou dospělých. Všichni čeští učitelé absolvovali metodické školy Britské rady, americký program ACCELS, resp. německé a francouzské zahraniční kurzy pro učitele. Vizitkou kvality výuky je například až 97% úspěšnost našich studentů u cambridgeských zkoušek na Britské radě.


Blended learning se zaměřuje především na jazykové znalosti, které potřebují doktorandi a začínající vědci při akademickém psaní v angličtině, prezentacích na konferencích či organizování stáží. Nabízíme však také blended learning, který se orientuje na běžnou a profesní komunikaci v angličtině, němčině a francouzštině.

 

V r. 2011 jsme otevřeli první Centrum akademického psaní v České republice. Toto centrum nabízí kromě kurzů psaní a prezentací také fundované poradenství při psaní textů (odborných článků, publikací, disertací…) pro všechny, kdo uvítají zpětnou vazbu ke svému textu nebo prezentaci v jakékoli fázi psaní či přípravy. Cílem Centra akademického psaní je naučit studenty strategiím psaní, revidování textu a rozpoznávání a opravování vlastních chyb. Studenti získají sebedůvěru při prezentaci vlastních výsledků, naučí se samostatně formulovat výzkumná témata a budou mít povědomí o strukturálních, stylistických a obsahových náležitostech jednotlivých žánrů. Filozofií Centra akademického psaní je vést studenty při psaní cizojazyčného textu k samostatnosti. Namísto editačních služeb a opravování gramatických a lexikálních chyb je jim proto nabízena reakce kritického čtenáře.

 

Vedle jazykové výuky poskytuje Kabinet studia jazyků i další služby jazykového charakteru, např. ověřuje jazykové znalosti a provádí jazykové zkoušky doktorandů. Je také certifikovaným místem pro přípravu k cambridgeským zkouškám.

Kabinet studia jazyků AV ČR, v. v. i., má svou pobočku v Brně, kde probíhá výuka angličtiny, němčiny a francouzštiny na různých úrovních pokročilosti. Kurzy jsou operativně organizovány podle zájmu a prostorových možností na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR v Brně.