Aktuality

Od pondělí 22. 11. 2021 vstupují v platnost nová protiepidemická opatření. Vstup do prezenčních kurzů KSJ je podmíněn jedním z následujících dokladů o bezinfekčnosti: certifikát o očkování alespoň 14 dní po 2. dávce, potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v posledních 180 dnech, negativní výsledek PCR testu, který není starší než 72 hodin.                                       Výsledky antigenních testů se již neuznávají!

 

Přihlášky:                                            Přihlašujte se do druhého semestru od 6. 12. 2021 do 21. 1. 2022.


Důležitá data:

Konec prvního (podzimního) semestru:                                              30. 1. 2022

Začátek druhého (jarního) semestru:                                              7. 2. 2022                                      

Začátek druhého semestru Centra akademického psaní (Writing for Publication, Presentation Performance, Principles of Effective Academic Writing):          21. 2. 2022

 

Úřední hodiny:

po - čt: 9 - 14 hod.

 

Na vaše dotazy rádi odpovíme na emailu: kurzy@langdpt.cas.cz, nebo na tel.: 221 403 932

O nás

Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se zabývá především výukou cizích jazyků, tj. angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, češtiny pro cizince, italštiny a ruštiny s přihlédnutím k profesním potřebám pracovníků ve vědě a výzkumu. Naším cílem je, aby všichni naši posluchači z řad AVČR dosáhli úrovně B1 či B2 podle Evropského referenčního rámce alespoň v jednom cizím jazyce a byli pak schopni dále rozvíjet specifické akademické dovednosti potřebné k úspěšnému prezentování své práce.  Součástí KSJ je Centrum akademického psaní, které je založeno na principech anglosaských center psaní a které hlouběji rozvíjí akademické dovednosti badatelů a vědců zejména v oblasti psaní. Kabinet má také svou pobočku v Brně.

Naše služby slouží primárně pracovníkům Akademie věd ČR, ale v případě volné kapacity mohou naše kurzy navštěvovat rovněž zájemci z řad veřejnosti. Kvalitní výuku v kurzech zajišťují profesionální učitelé jazyků. Všichni jsou absolventy univerzit s pedagogickým zaměřením a mají bohaté zkušenosti s výukou dospělých. Vizitkou kvality výuky je například až 97% úspěšnost našich studentů u cambridgeských zkoušek na Britské radě.

uvodni-strana-1024x450.jpg